Nathalie Devriendt

Biomassa & energie expert

Met haar adviesbureau ‘In den Roden Schilt consulting’ werkt Nathalie naar een duurzame toekomst met behulp van biomassa(rest)stromen. Nathalie combineert hierbij zowel haar expertise op technisch, economische als beleidsmatig gebied om innovatieve ideeën om te vormen tot haalbare projecten.

Bent U op zoek naar

  • Haalbaarheid project
  • Ontwikkeling toekomstvisie
  • Innovatie
  • Opleiding

Visie

Sinds 2001 is Nathalie actief in de biomassa wereld. Zij heeft de evoluties in het gebruik van biomassa van dichtbij gevolgd en mee aangestuurd:

  • Van bio-energie naar biogebaseerde chemie en biomaterialen
  • Van lineair naar circulaire gebruik van biomassa
  • Gebruik van import biomassa naar lokaal gebruik van biomassa

In de begeleiding van biomassa projecten zal Nathalie steeds het evenwicht zoeken tussen wat vandaag al mogelijk is en in welke richting het naar de toekomst zal evalueren. Zo zal in de huidige projecten waar biomassa gebruikt wordt steeds naar meer dan enkel energieopwekking worden gekeken. Recent heeft Nathalie haar expertise dan ook uitgebreid van biomassa naar energie, naar benutting in chemie maar ook als grondstof voor nieuwe bio gebaseerde materialen.

Waar nodig combineert Nathalie haar expertise met andere experten uit haar brede netwerk.

Bio-enthousiasme voor uw project

Over Nathalie

Nathalie Devriendt is afgestudeerd in 2001 als Master in de Bio-ingenieurswetenschappen aan de KULeuven. Haar eerste werkervaringen in de biomassa deed ze op als offerte ingenieur bij ‘Seghers Solids and Air’, een constructeur van bio-energie installaties. Van 2002 tot 2016 was ze werkzaam als onderzoeker en later als project manager rond biomassa bij Vito.

Sinds 2017 is Nathalie actief als zelfstandig consultant.

Nathalie is sinds 2018 ook deeltijds actief bij ProNatura om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor het groenafval dat bij groenaanleg en groenonderhoud vrijkomt.

Realisaties

Kwantificering van biomassa

juni 2022

Samen met IDEA Consult de waarde van biomassa uit het landschap onderzocht

Meer info: klik hier.

2008- heden

Biomassa als energiebron in een WKK

Nathalie is sinds 2008 voorzitster van de werkgroep bio-WKK binnen Cogen Vlaanderen.

Tijdens de jaarlijkse opleiding WKK neemt Nathalie het deel ‘Biomassa als energiebron in een WKK’ voor haar rekening.

Meer info: klik hier.

juni 2019

Natuurvezels als basis voor nieuw biomateriaal

Meer info, klik hier

2018 – heden

Circulair project ‘Van groenafval tot grondstof’ 

Binnen het Vlaanderen Circulair project ‘Van groenafval tot grondstof’ (2018-2019) heeft Nathalie voor ProNatura gezocht naar mogelijkheden om groenafvalstromen te benutten in nieuwe biogebaseerde materialen.

2016

“Gom de GON-juf niet uit”

Meer info:  klik hier.

Kwantificering van biomassa

2012

Kwantificering van biomassa

Studie ter kwantificering van biomassa geproduceerd en geïmporteerd in het territorium van het Belgische koninkrijk met het oog op de productie van energie en van industriële producten.

Meer info: klik hier.

Kwantificering van biomassa

2005

Vlaanderen stookt al mest en slib

Pers, De Standaard 18/2/2005: Vlaanderen stookt al mest en slib.

Klik hier voor de PDF versie.

Jan 20, 2022

Groenafval = grondstof

De video vind je hier.

december 2018

Voordracht OVAM: ‘Van invasief naar decoratief’

Meer info: klik hier.

juni 2019

Werk maken van een biobased economy

Meer info, klik hier

2020

Groenresten omzetten tot grondstoffen voor nieuwe materialen

Symbiose loont: “Groenresten omzetten tot grondstoffen voor nieuwe materialen”, Juni 2020.

“Als maatwerkbedrijf droogt en vervezelt Pro Natura haar groenresten (gras, Japanse Duizendknoop, riet,…) tot grondstoffen voor nieuwe materialen. Dankzij het symbioseplatform komen we in contact met bedrijven die buiten de standaard durven denken en met onze natuurvezels aan de slag gaan.”

Kwantificering van biomassa

2014

Het biomethaanpotentieel voor Vlaanderen

Meer info: klik hier.

april 2010 - juni 2013

Energie Conversie Parken 

Interreg project Energie Conversie Park (ECP): Haalbaarheidsstudie voor voorvergisting van gft- en groenafval in Beerse-Merksplas bij de intercommunale IOK in 2010.
Rapport: Energie Conversie Park Beerse/Merksplas

2009

Situatieschets biobrandstoffen

Meer info: klik hier.

februari 2019

Voordracht studiedag: ‘Samen met IOK van groen idee naar groen gas’

Begeleiding van IOK voor de injectie van groen gas afkomstig uit opgeschoond biogas, in het aardgasnet als eerste in België.

Voordracht studiedag: Samen met IOK van groen idee naar groen gas’ 

april 2017

Potentieel van biomassa in 2030 voor bio-energie

Meer info: klik hier.

De uitdagingen voor biomethaan

2014

De uitdagingen voor biomethaan (Milieudirect, 2014)

Meer info:  klik hier.

2018-2021

Interreg project

In dit Interreg project wordt de omzetting van bermmaaisel naar materialen uitgetest (2018-2021). Het aanpassen van maaiprotocol, de voorbehandeling van het maaisel en het opwerken tot kwaliteitsvolle vezels wordt door Nathalie begeleid.

Meer info: klik hier.

maart 2013

Duurzaam gebruik van biomassa

Meer info:  klik hier.

Milieu rapport Mira Achtergrond rapport Energie 2010

2010

Milieu rapport Mira : Achtergrond rapport Energie

Meer info:  klik hier.

2002

Co-Auteur hoofdstuk bio-energie: Energiezakboek

Klanten

Contacteer mij